Ymweld Neuadd Buddug

Sut i archebu tocynnau

Gallwch archebu eich tocynnau mewn 3 ffordd:

  1. Galw i fewn i Neuadd Buddug, Lôn Pensarn, Bala, Gwynedd, LL23 7SR

  2. Ar-lein – gweld beth sydd ymlaen
    Mae ffi £1 yn cael ei uchwanegu i unrhyw archeb sydd yn cael ei bostio neu mae tocynnau ar gael i’w gasglu o’r Swyddfa Docynnau yn rhad ac am ddim

  3. Dros y ffôn – 3. 01678 520 800
    Mae ffi £1 yn cael ei uchwanegu i unrhyw archeb sydd yn cael ei

Oriau Agor

Swyddfa Docynnau:

Mercher, Gwener, Sadwrn

Mi fydd y Swyddfa Docynnau ar agor hanner awr cyn digwyddiad

Iau (NTLive a Clwb Ffilm)

Mi fydd y Swyddfa Docynnau ar agor hanner awr cyn digwyddiad