Gyda'r gwaith o ddatblygu safle'r campws dysgu newydd bron wedi'i gwblhau, mae'r cyfleusterau sinema a theatr yn trosglwyddo o adeilad Neuadd Buddug. Dangoswyd y ffilm ddiwethaf ar 29 Rhagfyr 2018.

Fel rhan o ddatblygiad safle'r campws newydd, bydd gofod pwrpasol ar gyfer y celfyddydau ar safle Ysgol Godre'r Berwyn. Bydd y gofod yn cynnwys neuadd all eistedd 300 mewn cyngerdd neu 120 o bobl ar ffurf sinema, gofod consesiwn a chymdeithasu.

Hoffem ddiolch i drigolion yr ardal am eu cefnogaeth ar hyd y blynyddoedd ac i Ffrindiau Neuadd Buddug am eu hym-drechion i ddiogelu sinema yn y Bala. Rhaid hefyd talu teyrnged i'r staff am eu gwaith a'u hymroddiad dros y blynyddoedd.

Gyda hynny, rydym yn gobeithio adeiladu ar y bwrlwm celfyddydol sy'n Y Bala wrth i'r cyfleusterau newydd agor yn fuan.